Medlemsmøte om arkeologiske funn på Drognesjordet

Bjarne GautArkeolog Bjarne Gaut snakker om arkeologiske funn på Drognesjordet onsdag 15. november. Hvordan kan kulturminner bidra til å skape gode bomiljø i byer og tettsteder som skal vokse?

Møtet finner sted onsdag 15. november kl 19.00 på Betelkirken Årnes (tidl Betania), Salemsvn 16 på Årnes.

Bjarne Gaut, arkeolog Akershus fylkeskommune vil snakke om registrering og kommende utgraving av bosetningsspor og graver på Drognesjordet. De arkeologiske funnene må i dette tilfellet vike plassen for befolkningsvekst og regional satsing på å utvikle Årnes som sentrum. Hva er dagens vilkår for å bevare arkeologiske kulturminner? Hvordan kan kulturminner bidra til å skape gode bomiljø i byer og tettsteder som skal vokse?