Nye og gamle web-sider

Dette, raumneshistorielag.org, er våre gamle og gjeldende sider.

http://raumneshistorielag.org vil sannsynligvis bli flyttet til http://raumneshistorielag.lag247.no