Steder

Klikk på linken for å få komplett register over steder i Nes bygdebok:
register Nes bygdebok alfabet

Registret omfatter navn på alle bosteder som er omtalt med egen overskrift i Nes bygdebok bind 1-5. Det inneholder navn på bostedet, gards- og bruksnummer der det finnes, sidetall og bind. I kolonnen for bruksnummer står «h.pl» for bosteder uten eget bruksnummer, dvs. husmannsplasser og noen andre bosteder uten oppgitt bruksnummer. Sidetallet viser til den sida der bostedet er omtalt, eller der omtalen begynner. Navn på bostedene er skrevet slik de står i bygdebøkene, uansett om dette er offisielle skriveformer eller ikke.

Registret er utarbeidet av Raumnes Historielag ved Berit Henaug, Tom Halvorsen, Jan Tønnessen og Jan Erik Horgen.

Vi håper registret vil være til nytte for mange!

Nes, februar 2014

Raumnes Historielag

 


 

Oversikt over matrikkelgårdene:

Gardshistorie bind I

 • Gnr 1 Bråeng
 • Gnr 2 Rud
 • Gnr 3 Li
 • Gnr 4 Ile
 • Gnr 5 Søndre Ile
 • Gnr 6 Staksvoll
 • Gnr 7 Valstad
 • Gnr 8 Nedre Valstad
 • Gnr 9 Børgen
 • Gnr 10 Rolstad
 • Gnr 12 Søndre Rolstad
 • Gnr 13 Hovin
 • Gnr 14 Grinder
 • Gnr 15 Nordre Fenstad
 • Gnr 16 Søndre Fenstad
 • Gnr 17 Huser
 • Gnr 18 Unnulstad
 • Gnr 19 Jerpstad
 • Gnr 20 Farset
 • Gnr 21 Holter
 • Gnr 22 Mellom-Holter (Vestre Holter)
 • Gnr 23 Østre Holter
 • Gnr 24 Veset
 • Gnr 25 Blekstad
 • Gnr 26 Horgen
 • Gnr 27 Strøm
 • Gnr 28 Låvegg
 • Gnr 29 Jonsrud
 • Gnr 30 Grinkelsrud
 • Gnr 31 Fosserud
 • Gnr 32 Brårud
 • Gnr 33 Skøyen
 • Gnr 34 Nordre Skøyen
 • Gnr 35 Bjørkomp
 • Gnr 36 Svnndal
 • Gnr 37 Våler
 • Gnr 38 Finnskot
 • Gnr 39 Berg
 • Gnr 40 Bjørnli
 • Gnr 41 Sandåker
 • Gnr 42 Nodre Sandåker
 • Gnr 43 Hogset
 • Gnr 44 Breen

Gardshistorie bind II

http://www.nb.no/nbsok/nb/7ad91ce3629d00d8df2fde8f8670a84e?index=2

 • Gnr 45 Nordby
 • Gnr 46 Flakstad
 • Gnr 47 Aurstad
 • Gnr 48 Rud
 • Gnr 49 Nordre Greni
 • Gnr 50 Søndre Greni
 • Gnr 51 Øvre Finnstad
 • Gnr 52 Børgerstua (Tronstua)
 • Gnr 53 Mellom-Finnstad
 • Gnr 54 Nedre Finnstad
 • Gnr 55 Tesen
 • Gnr 56 Øvre Henu
 • Gnr 58 Nedre Henu
 • Gnr 59 Vormsund / Skulsrud
 • Gnr 60 Kjølstad
 • Gnr 61 Hønsedalen
 • Gnr 62 Åmot
 • Gnr 63 Skredderstua
 • Gnr 64 Store Fenstad
 • Gnr 65 Lille Fenstad
 • Gnr 66 Nordre Vågstad
 • Gnr 67 Mellom-Vågstad
 • Gnr 68 Knebrøt
 • Gnr 69 Søndre Vågstad
 • Gnr 70 Bjørk / Ellingstad
 • Gnr 71 Haug
 • Gnr 72 Åmot
 • Gnr 73 Gulli
 • Gnr 74 Nedre Røtnes
 • Gnr 75 Østre Røtnes
 • Gnr 76 Vestre Røtnes
 • Gnr 77 Søndre Røtnes
 • Gnr 78 Vansum
 • Gnr 79 Bøler
 • Gnr 80 Tveithaug
 • Gnr 81 Nodre Fyri
 • Gnr 229 Søndre Fyri
 • Gnr 82 Leir
 • Gnr 83 Nes / Disen
 • Gnr 84 Nordre Ullershov
 • Gnr 85 Søndre Ullershov
 • Gnr 86 Nordre Vormnes
 • Gnr 87 Søndre Vormnes
 • Gnr 88 Vormsund med Taterud
 • Gnr 89 Rommen
 • Gnr 90 Hovin

Gardshistorie bind III

http://www.nb.no/nbsok/nb/f78cb1215defde157792b6b8d2e3e283?index=0#5

 • Gnr 91 Rakkestad
 • Gnr 92 Brustad
 • Gnr 93 Esval
 • Gnr 94 Vestre Åvol
 • Gnr 95 Østre Åvol
 • Gnr 96 Arnestad
 • Gnr 97 Fuglerud
 • Gnr 98 Bjørke
 • Gnr 99 Katterud
 • Gnr 100 Ilang
 • Gnr 101 Unes
 • Gnr 102 Leirenga
 • Gnr 103 Skålerud
 • Gnr 104 Fosserud
 • Gnr 105 Eggum
 • Gnr 106 Hjellum
 • Gnr 107 Vøyen
 • Gnr 108 Stor-Sundby
 • Gnr 109 Lille Sundby
 • Gnr 110 Rustad
 • Gnr 111 Vestre Greni
 • Gnr 112 Øste Greni
 • Gnr 113 Rønnål
 • Gnr 114 Opsal
 • Gnr 115 Fyri Seterskog
 • Gnr 116 Rud Seterskog
 • Gnr 117 Usjø Seterskog
 • Gnr 118 Murukoll
 • Gnr 119 Ilangseter
 • Gnr 120 Gusterudseter
 • Gnr 121 Sjøli
 • Gnr 122 Sjøli
 • Gnr 123 Ersrudseter
 • Gnr 124 Ingeborgrud
 • Gnr 125 Østre Dystland
 • Gnr 126 Vestre Dystland
 • Gnr 127 Togstad
 • Gnr 128 Ås
 • Gnr 129 Bårhaug
 • Gnr 130 Grønnlia
 • Gnr 131 Skårer
 • Gnr 132 Skarning
 • Gnr 133 Bollerud
 • Gnr 134 Hunstad
 • Gnr 135 Skogerenga
 • Gnr 136 Oppåker
 • Gnr 137 Frogner
 • Daskerud
 • Gnr 139 Lille Herberg
 • Gnr 140 Store Herberg
 • Gnr 141 Bjertnes

Gardshistorie bind IV

 • Gnr 142 Eie
 • Gnr 143 Sandåker
 • Gnr 153 Smedsrud
 • Gnr 144 Funni
 • Gnr 145 Branderud
 • Gnr 146 Yn
 • Gnr 147 Henni
 • Gnr 148 Nordre Husmo
 • Gnr 149 Søndre Husmo
 • Gnr 150 Løken
 • Gnr 151 Nordre Folmo
 • Gnr 152 Søndre Folmo
 • Gnr 153 Folberg
 • Gnr 154 Rud
 • Gnr 155 Nedre Skøyen
 • Gnr 156 Øvre Skøyen
 • Gnr 157 Vennevål
 • Gnr 158 Auli
 • Gnr 159 Runni Skog
 • Gnr 160 Østgarden
 • Gnr 161 Vestgarden
 • Gnr 162 Hunstad
 • Gnr 163 Lundberg
 • Gnr 164 Skreksrud
 • Gnr 165 Fossum
 • Gnr 166 Kjus
 • Gnr 167 Runni
 • Gnr 168 Årnes
 • Gnr 169 Drognes
 • Gnr 170 Fjuk
 • Gnr 171 Åserud
 • Gnr 172 Grue
 • Gnr 173 Bergsødegarden

 

Gardshistorie bind V

 • Gnr 174 Nordre Brauter
 • Gnr 175 Søndre Brauter
 • Gnr 176 Folvell
 • Gnr 177 Nordre Bodding
 • Gnr 178 Vestre Bodding
 • Gnr 179 Østre Bodding
 • Gnr 180 Nyhus
 • Gnr 181 Jernsideenga
 • Gnr 182 Lund
 • Gnr 183 Stensbodding
 • Gnr 184 Smedsbodding
 • Gnr 185 Klodsbodding
 • Gnr 186 Stahaug
 • Gnr 187 Tveiten
 • Gnr 188 Stubberud
 • Gnr 189 Hammerstad
 • Gnr 190 Finnholt Eng
 • Gnr 191 Bråten
 • Gnr 192 Finnholt
 • Gnr 193 Fjell
 • Gnr 194 Brandstorp
 • Gnr 195 Munkerud
 • Gnr 196 Elvenga
 • Gnr 197 Aulibråten
 • Gnr 198 Grøndalen
 • Gnr 199 Vestre Auli
 • Gnr 200 Østre Auli
 • Gnr 201 Søndre Auli
 • Gnr 202 Ovri
 • Gnr 203 Kjensmo
 • Gnr 204 Foss
 • Gnr 205 Skirset
 • Gnr 206 Huser
 • Gnr 207 Rustad
 • Gnr 208 Rånås
 • Gnr 209 Rud
 • Gnr 210 Hofsrud
 • Gnr 211 Henni
 • Gnr 212 Flakstad
 • Gnr 213 Horgen
 • Gnr 214 Søndre Frøyhov
 • Gnr 215 Nordre Frøyhov
 • Gnr 216 Presterud
 • Gnr 217 Berg
 • Gnr 218 Frogner
 • Gnr 219 Vesle-Hvam
 • Gnr 221 Store-Hvam
 • Gnr 220 Tomter
 • Gnr 222 Nordre Udnes (dvs Søgarn Udnes)
 • Gnr 223 Søndre Udnes (dvs Nordgarn Udnes)
 • Gnr 224 Store-Strøm
 • Gnr 225 Østre Strøm
 • Gnr 226 Vesle-Strøm
 • Gnr 227 Østre Mørdre
 • Gnr 228 Vestre Mørdre

 

 

Fra Liv Ofsdahl:

http://www.lofsdal.net/places-oneletter.php?offset=2&tree=slektami&psearch=Nes%2C+Akershus

 

1. Aamot, Nes, Akershus (1)
2. Auli, Nes, Akershus (4) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
3. Bjerkmo, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
4. Bjertnes, Nes, Akershus (1)
5. Bj²rknes, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
6. Bj²rnengen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
7. Bjørknes, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
8. Bjørnengen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
9. Buhol, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
10. Drognes-Eie, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
11. Dysterud, Nes, Akershus (1)
12. Dystland vestre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
13. Dystland, Nes, Akershus (5) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
14. êArnes Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
15. êArnes, Nes, Akershus (2) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
16. Eie, Nes, Akershus (2)
17. Falstad, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
18. Faltjennet, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
19. Fenstad Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
20. Fenstad, Nes, Akershus (2)
21. Folberg, Nes, Akershus (2)
22. Folmo, Nes, Akershus (1)
23. Frogner, Nes, Akershus (4)
24. Funnefoss, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
25. Grinkelsrud, Nes, Akershus (2)
26. Haakelien, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
27. Hauklia Nordre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
28. Hauklia S²ndre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
29. Hauklia Søndre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
30. Hauklia, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
31. Helaasen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
32. Henni-Eie, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
33. Hinden, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
34. Hindenvangen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
35. Holt, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
36. Hunstad Mellom, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
37. Husmo S²ndre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
38. Husmo Søndre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
39. Husmo, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
40. Husmo-eie, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
41. Hvam Landbruksskole, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
42. H²gêasseter, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
43. Høgåsseter, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
44. Kjensli, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
45. Kjensmo, Nes, Akershus (3) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
46. Kjensmoeie, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
47. Kjernsli, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
48. Kjus, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
49. Kjus-eie, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
50. Kjusbrêaten, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
51. Kjusbråten, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
52. Kjusmoen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
53. Kjussetra, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
54. Lien, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
55. Lier, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
56. Lille Rommen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
57. Lund, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
58. Lundberg, Nes, Akershus (7) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
59. Munkerudeie, Nes, Akershus (1)
60. M²rdre ¢stre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
61. Mørdre Østre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
62. Nes Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
63. Nes Kommune, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
64. Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
65. Opaker, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
66. Rakeie Gravplass, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
67. Rud, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
68. Runni Skog, Nes, Akershus (4)
69. Runni, Nes, Akershus (1)
70. Runniskog, Nes, Akershus (1)
71. R²tnes, Nes, Akershus (1)
72. Røtnes, Nes, Akershus (1)
73. Sande, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
74. Sandêaker, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
75. Sandåker, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
76. Skauen, Nes, Akershus (7)
77. Skêalerud, Nes, Akershus (2)
78. Skêarer, Nes, Akershus (1)
79. Skillinghaug, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
80. Skogbygda, Nes, Akershus (1)
81. Skrædderstuen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
82. Skrµdderstuen, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
83. Skålerud, Nes, Akershus (2)
84. Skårer, Nes, Akershus (1)
85. Sk²yen Nedre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
86. Sk²yen, Nes, Akershus (1)
87. Skøyen Nedre, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
88. Skøyen, Nes, Akershus (1)
89. S²ndre Husmo, Nes, Akershus (1)
90. S²rby, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
91. Søndre Husmo, Nes, Akershus (1)
92. Sørby, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
93. Takholtlia, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
94. Togstad, Nes, Akershus (7) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
95. Togstadlia U/Togstad, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
96. Tveiten, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
97. Udenes Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
98. Udenes, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
99. Udnes Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
100. Ullershov, Nes, Akershus (1)
101. Unnulstad, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
102. Vêagstad, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
103. Vestgêarden, Nes, Akershus (2) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
104. Vestgården, Nes, Akershus (2) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
105. Vormsund, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
106. Vågstad, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
107. Wennevold-Eiet, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
108. Yn, Nes, Akershus (1)
109. Årnes Kirke, Nes, Akershus Finn alle personer med hendelser på dette stedet
110. Årnes, Nes, Akershus (2) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
111. ¢stgêard, Nes, Akershus (1)
112. ¢stgêarden, Nes, Akershus (3) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
113. Østgård, Nes, Akershus (1)
114. Østgården, Nes, Akershus (3) Finn alle personer med hendelser på dette stedet

2 tanker om “Steder

 1. Kult med listen med gamle garder. Min slekt kommer fra Hovin, Fenstad og nes. Har du noen bygdebøker som inneholder dette.

Det er stengt for kommentarer.