Kart Nes – Romerike Historielag

http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_RomerikeHistorielag/Klient/Vis/RaumnesHistorielag

Raumnes Historielag er initiativtaker og første lag til å ta i bruk denne nye kartløsningen.  Hensikten er å markere alle historiske steder i Nes kommune, og på Romerike for øvrig.

Hvor var alle husmannsplasser ?  Hvor var det dammer ?  Hvor har de mange sagene og møllene vært i bygda ?  Vi ønsker innspill til alt som mangler, og alt som er feil.

Kontaktperson i Raumnes Historielag er Per Linnerud.