Nordre Fenstad hjelpekirkegård

Nordre Fenstad hjelpekirkegård

Nordre Fenstad hjelpekirkegård

Nordre Fenstad hjelpekirkegård.  Til avslastning for Fenstad kirke.

 

Nordre Fenstad hjelpekirkegård er også nevnt som Østre Fenstad hjelpekirkegård, og som Arverud.  Den ligger langs fylkesvei 179, en halv kilometer nordøst for Fenstad kirke.

Kirkegården har vært i bruk fra ca 1850, og vært i bruk opp mot 1920.

Tidlig på 1980-tallet ble kirkegården pusset opp av Nes kommune, men dessverre så ble ikke vedlikeholdet fulgt opp.  Fra 2005 har Ingveig Hilde Olberg og John Kristian Tærud avklart eiendomsforhold, og senere brukt mye ressurser på å få dette til å være et fint og velstelt område.