Kirkebøker

Kirkebøkene finnes avfotografert på microfilm i biblioteket på  Årnes, men historielagets medlemmer har lært seg prestenes håndskrift og  maskinskrevet fra disse mikrofilmene.

Historielaget har drevet med registrering, lesing, tolking og maskinskriving av innholdet i Kirkebøkene fra microfilm for Nes i Akershus.  Historielaget har også sørget for scanning til PDF-filformat, og utgivelse av CD med disse sidene.